Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Weet u wat u slikt?

Tijdens een informatiebijeenkomst van Zorgbelang Zuid-Holland voor de allochtone doelgroep over diabetes in Feijenoord (Rotterdam) verschijnt een Turks echtpaar. Ze zijn vijftigers en hebben beiden verschillende chronische aandoeningen. Samen slikken ze in totaal dertig tabletten per dag. De medicijnen zitten in een plastictas die de man bij zich draagt. Zijn vrouw legt uit dat haar man de medicijnen beheert en hij haar de medicijnen aanreikt wanneer deze moeten worden ingenomen. Zij komt er zelf niet uit met de bijsluiter, ze heeft moeite met de tekst. Dat is goed voor te stellen als je weet dat zij geen lagere school heeft gehad en geschreven tekst niet kan lezen. Daarnaast gebruikt het echtpaar ook medicijnen die ze uit Turkije hebben meegenomen. Het is tot nu al twee keer voorgekomen dat hij haar de verkeerde tabletten heeft gegeven en zij naar het ziekenhuis moest. Als gevolg daarvan heeft zij last gekregen van nog meer chronische problemen.

Door verkeerd medicijngebruik overlijden jaarlijks in Nederland ruim 1250 mensen. Daarnaast belanden 19.000 mensen in het ziekenhuis (RIVM, 2012). Dit heeft negatieve gevolgen voor hun gezondheid en leidt tot hoge kosten voor de overheid.

Laaggeletterde allochtonen gebruiken hun medicijnen onzorgvuldig, wat vaak veroorzaakt wordt door hun omstandigheden, zoals culturele achtergrond, taalachterstand, andere verwachtingen van de werking van medicijnen, andere eetgewoonten en de invloed van religieuze feestdagen. Ook speelt een rol dat de gezondheidszorg deze omstandigheden vaak onvoldoende kan meenemen in de behandeling.  Daarnaast gebruiken veel allochtonen -naast de medicijnen die zijn voorgeschreven door hun huisarts of specialist in Nederland- ook medicijnen uit hun land van herkomst, al of niet verkregen via lokale hulpverleners of suggesties van familie en vrienden. Een negatieve interactie tussen de medicijnen kan het gevolg zijn. Medicijnen niet gebruiken volgens de voorschriften wordt therapieontrouw genoemd.

Het project “Weet u wat u slikt?” heeft als doel het verbeteren van de gezondheid van laaggeletterde allochtone bewoners door het bevorderen van een juist geneesmiddelengebruik. We richten ons op de Rotterdamse wijk Feijenoord, waar we 170 bewoners willen bereiken voor dit project. Tot eind 2016 worden de volgende activiteiten gedaan:

  • Het geven van een taalcursus aan laaggeletterde allochtone bewoners met als onderwerp doelmatig medicijngebruik.
  • Het geven van voorlichting over medicijngebruik door studenten geneeskunde van Erasmus MC.
  • Het doen van onderzoek door studenten geneeskunde

Voor het geven van de taalcursus en de voorlichting aan de laaggeletterde allochtone bewoners worden 16 vrijwilligers geworven. De rol van deze taalvrijwilligers en van de studenten geneeskunde is om leden van de doelgroep bewust te maken van het belang van therapietrouw. Daarnaast dragen zij bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep.

De taalcursus wordt gegeven door NT2 docenten en de taalvrijwilligers. Zij verzorgen de taalcursus voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomsten. De taalvrijwilligers geven de taalcursus aan de doelgroep door middel van vijf bijeenkomsten, waarvan drie worden verzorgd door de NT2 docenten en twee door taalvrijwilligers. Doel van deze cursus is vergroting van de kennis van de Nederlandse taal op het gebied van geneesmiddelengebruik. De trainers brengen globale begrippen op het gebied van therapietrouw over. Ook bieden zij een luisterend oor en vervullen zij een vertrouwensrol.

Twintig studenten geneeskunde van het Erasmus MC (onder begeleiding van een hoogleraar) en de projectleider zijn verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de voorlichtingsbijeenkomsten. De taak van de studenten geneeskunde is het inhoudelijk vormgeven van voorlichtingsbijeenkomsten met de deelnemers en beantwoorden van vragen over juist geneesmiddelengebruik. Daarnaast voeren ze een wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van het project. De studenten doen medicatiechecks in samenwerking met apothekers en verzorgen de nulmeting en de effectmeting.

Organisatie

Zorgbelang Zuid-Holland werkt in dit project samen met Erasmus MC, DOCK, vereniging DSB, Hoedje van Papier en Apotheek Van Der Laan. Het KNMP ondersteunt het project. “Weet u wat u slikt?’ wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leyla Koseoglu-Banning, projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland. Tel (088) 929 4061 / (06) 29 04 82 20. Mail: lkoseoglu@zorgbelang-zuidholland.nl

topafbeelding