Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vrijwillige coach helpt inwoners in Rotterdam bij het vinden van hulp

Niet iedereen weet de weg naar hulp te vinden. Mensen stellen het hierdoor vaak te lang uit om hulp te vragen. Pas als het echt niet meer gaat, vraagt men noodgedwongen om hulp. Dat is jammer, want daardoor stapelen problemen zich onnodig hoog op.

De vrijwillige coach

Mara, NOOM. SPIOR, Samen 010, SKIN Rotterdam en Zorgbelang Zuid-Holland willen dit voor zijn met de vrijwillige coach. De vrijwillige coach denkt met de inwoners mee bij het vinden van de juiste hulp en ondersteuning.

De rol van de vrijwillige coach

Een belangrijk uitgangspunt bij de vrijwillige coach is, dat de inwoner zo veel mogelijk zelf leert doen. De vrijwillige coach ondersteunt bij het voorbereiden van een gesprek. De coach helpt bij het overzien van de eigen situatie.

Hulp bij de Vraagwijzer

De inwoner wordt geholpen bij het bedenken van vragen om te stellen bij de Vraagwijzer. De Vraagwijzer is een gratis loket van gemeente Rotterdam waar de aanvraag moet worden ingediend.  Als de inwoner dat wil gaat de vrijwillige coach ter ondersteuning mee met het gesprek dat de inwoner zelf met de Vraagwijzer in de buurt voert. Na het gesprek kijkt de vrijwillige coach mee terug of alles duidelijk is en wat er gedaan kan worden als de inwoner niet tevreden is.

De Nederlandse taal niet voldoende machtig?

Inwoners die moeite hebben met de Nederlandse taal worden in contact gebracht met een vrijwillige coach die hun taal spreekt en met hun culturele achtergrond. Zo kunnen inwoners als dat nodig is gecoacht worden in hun eigen taal en door iemand die hun cultuur begrijpt.

De coach is onafhankelijk

De vrijwillige coach heeft een training gevolgd om u te kunnen coachen en werkt onafhankelijk van de gemeente. Het is een vorm van informele cliëntondersteuning en kost de inwoner niets.

Pilotproject

Het inzetten van de vrijwillige coach is een pilotproject. Met de pilot willen Mara, NOOM. SPIOR, Samen 010, SKIN Rotterdam en Zorgbelang Zuid-Holland verkennen of de vrijwillige coach in een behoefte voorziet en of het helpt om de toegang naar de Vraagwijzer te verbeteren. Als de pilot slaagt gaan we kijken of de vrijwillige coach in Rotterdam verder ingevoerd en uitgebreid kan worden.

Financiers

Deze pilot wordt gefinancierd door het DBL Fonds, Oranjefonds, sint Laurensfonds, Stichting bevordering van Volkskracht en de gemeente Rotterdam.

Gebruik maken van de vrijwillige coach?

Wilt u iemand doorverwijzen of zelf gebruik maken van de vrijwillige coach? Stuur dan een email naar: vrijwilligecoach@gmail.com.

Meer weten?

Neem contact op met Ingrid Lips, projectleider Zorgbelang Zuid-Holland, via ilips@zorgbelang-zuidholland.nl of 06 290 482 15.

Vrijwillige coach helpt inwoners in Rotterdam bij het vinden van hulp
topafbeelding