Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

De dienstverlening van Adviespunt Zorgbelang in Zuid-Holland

Wat betekent het voor u?

Cliëntondersteuning gezondheidszorg

Lange tijd hebben wij in Zuid-Holland onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg kunnen verzorgen, vanuit het Adviespunt Zorgbelang dankzij subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Door het wegvallen van de subsidie van de provincie Zuid-Holland kunnen we helaas geen onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg meer leveren aan mensen met vragen en behoefte aan ondersteuning betreffende de curatieve zorg (zorgverzekeringswet).

Momenteel is Zorgbelang in overleg met het Ministerie van VWS over de nieuwe invulling van de functie onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidzorg. In 2016 heeft de Tweede Kamer een motie (Bruins Slot Bouwmeester) aangenomen, waarin gevraagd wordt deze functie goed vorm te gaan geven. Mogelijk kunnen wij mensen met vragen op dit gebied hierdoor in de toekomst dan wel weer ondersteunen.

Heeft u een vraag of klacht over uw huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener? Per 1 januari 2018 kunt u contact opnemen met het landelijk meldpunt zorg of de Nationale zorglijn

Cliëntondersteuning langdurige zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning?  Voor informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang Zuid-Holland via (0900) 243 81 81 (lokaal tarief) of clientondersteunig@zorgbelang-zuidholland.nl .

Meer informatie is ook te vinden op: http://zorgbelang-zuidholland.nl/individueel-advies/langdurige-zorg/

Vertrouwenspersoon Wmo

Met enkele gemeenten .heeft Zorgbelang Zuid-Holland afspraken over een vertrouwenspersoon en onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Wilt u weten in welke gemeenten we dit aanbieden en of u er gebruik van kunt maken? Meer informatie hierover vindt u op http://zorgbelang-zuidholland.nl/individueel-advies/vertrouwenspersoon-wmo/

topafbeelding