Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Van verpleeghuis terug naar huis

De heer De Bruyn woont ten tijde van het eerste contact met mij als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) een half jaar in een verpleeghuis. Hij woont daar na een operatieve verwijdering van een hersentumor. Bij opname was hij er lichamelijk en mentaal heel slecht aan toe.

Herstel

De verwachting was dat hij voorgoed in het verpleeghuis zou moeten blijven wonen. Wonder boven wonder herstelt hij goed. Hij heeft zowel lichamelijk als geestelijk wel restverschijnselen. Zo loopt hij moeilijk en soms vertoont hij ontremd en gedesoriënteerd gedrag. Zijn wil is echter sterk en hij wil niets liever dan terug naar zijn eigen huis.

Terug naar huis

Meneer vraagt mij om ondersteuning in het proces van verpleeghuis naar huis. Samen hebben we in kaart gebracht wat er allemaal nodig is om weer thuis te kunnen wonen. Dit betrof onder andere: woningaanpassingen als drempels in huis weg, verhoging straatje naar voordeur en aanpassing douche en toilet, hulpmiddelen als papegaai bij het bed, een rollator, een rolstoel voor buitenshuis, personenalarmering, vervoerspas voor regionaal en bovenregionaal vervoer, maaltijd- en boodschappendienst, dagbesteding, begeleiding thuis en betrekken en mobiliseren van zijn netwerk.

Begeleiding en ondersteuning

Voor de begeleiding thuis bleek het heel lastig om een beroep te doen op de reguliere zorgaanbieders. Deze zijn gewend om korte tijd langs te komen voor persoonlijke verzorging. Voor meneer was het belangrijk dat iemand langere tijd zou komen en hem zou ondersteunen bij het aanleren van allerlei zaken als administratie, gebruik van apparaten (magnetron, kookplaat en dergelijke), het opbouwen van zijn sociaal netwerk en het vinden van zinvolle dagbesteding.

PGB

Uit nood heeft meneer gekozen voor een persoonsgebonden budget, zodat hij zes dagen in de week een paar uur per dag iemand heeft die hem begeleidt in het aanleren van vaardigheden en het opbouwen van een netwerk en het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Wat doet de cliëntondersteuner?

Mijn rol als cliëntondersteuner is vooral geweest het aanleveren van informatie en het geven van advies. Gelukkig had meneer een familielid, die allerlei zaken regelde en de contacten onderhield met aannemers, gemeente, zorgaanbieders, zorgkantoor en andere instanties. Ik wil mijn rol niet onderschatten, maar ik kan wel stellen dat dit soort ‘projecten’ zonder familie of netwerk die hierbij ondersteunen geen kans van slagen hebben.

Nel van Roon, cliëntondersteuner Zorgbelang Zuid-Holland nvanroon@zorgbelang-zuidholland.nl

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning?

Neem dan contact op met de cliëntondersteuners van Zorgbelang Zuid-Holland.

Jaarverslag 2017 OCO

Lees hier het Jaarverslag 2017 Onafhankelijk Cliëntondersteuning Wlz - Zorgbelang

topafbeelding