Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Uitslag wedstrijd “Vanzelfsprekend” bekend

Laaggeletterden presenteren hun eigen oplossing

Bijna 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met taal en rekenen. Dit heeft een enorme impact op hun leven en zelfredzaamheid. Voor de wedstrijd ‘Vanzelfsprekend’ van Tel mee met Taal hebben groepen laaggeletterden een oplossing bedacht voor de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. De groepen komen uit het hele land en hebben hun idee, oplossing of boodschap zelf verwerkt in een korte pitch. Deze pitch staat op http://www.telmeemettaal.nl/stemmen/ . Tot en met 11 maart 2018 kon het publiek stemmen op het beste of origineelste idee.

Hartelijk dank voor uw Stem!

In groten getale heeft het publiek aan deze oproep gehoor gegeven en tot op het allerlaatste moment is er gestemd. Graag wil Zorgbelang Zuid-Holland u daar hartelijk voor bedanken.De publieksprijs is gewonnen door het team van Zorgbelang Gelderland, dat de hulpknop ontwikkeld heeft. Met deze hulpknop kun je aangeven dat je hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren en word je vervolgens persoonlijk geholpen. De vakjuryprijs is gewonnen door team Abracadabra uit Hoogeveen dat een testpanel ontwikkeld heeft om brieven op ingewikkelde taal te testen. Tel mee met Taal stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de winnende ideeën.

De teams

Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal en wordt uitgevoerd door landelijk kenniscentrum Movisie. Movisie werkt hierin samen met vier partnerorganisaties, die de teams lokaal/regionaal begeleiden:

  • Het Sprekende Medicijnetiket Rotterdam (Zorgbelang Zuid-Holland),
  • Breinstormers Brabant (Zorgbelang Brabant),
  • Routehorloge Gelderland (Zorgbelang Gelderland),
  • Hulpknop Gelderland (Zorgbelang Gelderland),
  • Partoer: Team Fryslân
  • CMO Stamm: Team Abracadabra Hoogeveen, Team Winschoten
  • Spectrum: T-team Achterhoek, Heel Brabant Leert

Het sprekende Medicijnetiket Rotterdam: Onduidelijke medicijnetiketten

Vaak hebben mensen nog vele vragen als ze het medicijnetiket lezen en uitleg hebben gehad. Wat betekent het bijvoorbeeld als er op het etiket staat dat je een medicijn drie keer per dag in moet nemen? Om de hoeveel uur is dat dan? En de tablet samen met het eten innemen? Hoe doe je dat dan?

Meer concrete en visuele informatie

De oplossing die de laaggeletterde mensen in Rotterdam hebben bedacht is het sprekende medicijnetiket: een medicijnetiket met plaatjes en een mondelinge toelichting door de apotheek, zodat duidelijk is waarvoor, hoe en wanneer het geneesmiddel gebruikt dient te worden. Kortom: meer concrete en visuele informatie, met daarbij een persoonlijke uitleg.

Landelijk actieprogramma

Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen. Het programma helpt gemeenten, werkgevers, bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere partijen om de doelgroep te vinden, door te verwijzen, te motiveren en een passend cursusaanbod te doen. Samen zorgen zij ervoor dat méér laaggeletterden aan de slag gaan met taal, rekenen of computervaardigheden en dat kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opgroeien. Want het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid gaan hand in hand.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Het sprekende Medicijnetiket Rotterdam, neem dan gerust contact op met Tineke van Werven, projectleider Zorgbelang Zuid-Holland. Te bereiken via tvanwerven@zorgbelang-zuidholland.nl of telefonisch op nummer 06-29 04 84 68.

 

 

 

topafbeelding