Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: “Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid”

In het persbericht ‘Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit de RVS voor het meenemen van dagelijkse ervaringen bij het tot stand komen van beleid. De Raad ging in gesprek over ‘De zorgagenda voor een gezonde samenleving’ en gaf zijn visie op wat er leeft in het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp.

 

Dagelijkse ervaring als kennisbron

“De overheid staat voor grote puzzels in zorg en hulp waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Wij hebben die vraagstukken verbonden met de taal en belevingswereld van burgers. Daaruit blijkt dat hun dagelijkse ervaringen een waardevolle en onmisbare kennisbron zijn voor beleid op alle niveaus”, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de RVS in het persbericht.

De rol van Zorgbelang Zuid-Holland

Wilt u de ervaringen van uw patiënten of burgers horen? Wilt u hen betrekken bij beleid? Wilt u een actieve verbinding tussen de ‘tekentafel’ en de ervaringen van mensen? Zorgbelang Zuid-Holland heeft brede ervaring bij het verzorgen van deze actieve verbinding en het ophalen van ervaringen. Ook kunnen wij uw medewerkers hierin trainen.

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met één van onze volgende projectleiders:

 

Het volledige persbericht RVS Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid leest u hier

Essay De zorgagenda voor een gezonde samenleving leest u hier

 

 

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: “Betrek ervaringskennis bij het maken van beleid”
topafbeelding