Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Patiënten over de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid: positieve ervaringen en verbetertips

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en Zorgbelang Zuid-Holland werken samen om te leren van patiëntervaringen. Het organiseren van een panel is een manier om deze ervaringen boven tafel te krijgen. Een patiëntenpanel is een luistersessie waarin een organisatie hoort wat een groep gebruikers te vertellen heeft over de geleverde zorg.

Ervaringen van patiënten

In februari 2018 heeft er een patiëntenpanel plaatsgevonden bij de Ambulancedienst. Aan het panel hebben vijf patiënten en een mantelzorger deelgenomen. Zij zijn in gesprek gegaan over hun ervaringen onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider van Zorgbelang Zuid-Holland.

Wat gaat er goed?

De deelnemers waren erg positief over hun ervaringen bij de Ambulancedienst. Zo waren zij erg tevreden over de meldkamer en de centralist, die zo nodig aan de lijn blijft totdat de ambulance arriveert. Bij het vervoer naar een ander ziekenhuis werd men goed op de hoogte gehouden over de tijd waarop de ambulance er zou zijn. Patiënten vinden dat het ambulancepersoneel rust uitstraalt, goed observeren en veel kennis hebben. Het personeel legt duidelijk uit aan patiënten en mantelzorgers wat er aan de hand is en wat zij zullen doen.

Wat kan nog beter?

Ook gaven de deelnemers een aantal verbetertips. Zo willen patiënten graag tijd krijgen om zich even aan te kleden voor vervoer, of dat hun naaste de tip krijgt om kleding in te pakken wanneer er sprake is van spoed. Soms moet er in het ziekenhuis lang gewacht worden in een ‘sluis’ tussen ambulance en SEH en verslechterd de situatie van de patiënt daar. Patiënten willen graag dat er dan regelmatig gevraagd wordt hoe het gaat.

Als patiënten verschillende malen kort achter elkaar vervoerd moet worden door de ambulance, vinden zij het fijn als het ambulancepersoneel het dossier kan inzien van de andere vervoersmomenten. Nu moeten patiënten en mantelzorgers telkens opnieuw de ziektegeschiedenis, medicatie allergieën en de klachten vertellen en het personeel moet alles opnieuw invoeren in een nieuw dossier.

Samenvoegen meldkamers

De deelnemers hebben ook meegedacht over wat zij belangrijk vinden als de meldkamer van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid wordt samengevoegd met de meldkamer van de Ambulancedienst Rotterdam. Patiënten vinden het belangrijk dat de centralisten dan ook lokale kennis hebben en dat de centralist aan de lijn blijft totdat de ambulance arriveert.

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid neemt de tips ter harte en zal met deze feedback van het patiëntenpanel de kwaliteit van hun dienstverlening waar mogelijk verbeteren.

Marjan van Maanen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact opnemen met Marjan van Maanen, projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland via mvanmaanen@zorgbelang-zuidholland.nl  of (06) 29 04 85 72

topafbeelding