Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Pact van mijn Hart 2.0, kerngericht werken

Op 16 augustus 2017 ondertekende Robert Boersma, directeur van Zorgbelang Zuid-Holland, het Pact van mijn Hart 2.0, ‘kerngericht werken’ 2016-2020. De ambitie van dit Pact is dat de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig wonen en mee kunnen blijven doen in hun eigen vertrouwde omgeving. Het Pact is ondertekend door de gemeenten en diverse organisaties in de Hoekse Waard.

Pact van mijn Hart 2.0, kerngericht werken

Inrichten omgeving

Die omgeving, zowel sociaal als fysiek, moet zo zijn ingericht dat die zelfstandigheid geborgd kan worden. Sociaal betekent dit een samenleving organiseren rondom burgers, die uitgaat van een netwerk van naasten, buren, kerken, verenigingen, ondernemers en andere partijen die nodig zijn, om maximaal zelf te kunnen blijven participeren.

Fysiek betekent dit naast een regionale visie, vooral een kerngerichte visie. Op wonen, welzijn en zorg, waarin de benodigde producten en diensten voor iedere inwoner van de Hoeksche Waard die daar behoefte aan heeft en recht op heeft, beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.

Regierol voor de inwoners

De partijen in het Pact spannen zich ervoor in dat in 2020 vanuit die sociale en fysieke ambitie, in verschillende kernen in de Hoeksche Waard, zichtbare en meetbare resultaten zijn behaald. “Bij de aanpak onderschrijft Zorgbelang met name de regierol voor de inwoners van wat nodig is in en voor de eigen kern”, aldus Robert Boersma.

Meer informatie

Lees het Pact van mijn Hart 2.0

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, Projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland, (06) 38 54 59 12, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl

topafbeelding