Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Meer inzicht in gezondheidsdata

Een enorme database met gegevens van 110.000 patiënten maakt het zorgverleners in Zuid-Holland Noord mogelijk hun zorg beter af te stemmen op individuele patiënten. Dit publiceert Zorgvisie in het artikel 'Big Data in Zuid-Holland' in het septembernummer 2017. Deze database vormt het centrale hart van het programma Gezonde Zorg, Gezonde Regio, een van de door Minister Schippers benoemde regionale proeftuinen.

Dashboard

Tijdens een consult krijgt de patiënt uit de regio Zuid-Holland Noord een dashboard te zien met daarop zijn actuele gezondheidssituatie. Op het dashboard staan naast de gegevens van de patiënt ook data die door de andere behandelaren in andere organisaties zijn vastgelegd. De zorgverlener geeft hierbij uitleg en (behandel)advies. De patiënt beslist vervolgens zelf welke acties hij onderneemt om zijn gezondheidssituatie te verbeteren.

Database

Achter het dashboard zit de database met de gegevens van de patiënten over de laatste 20 jaar. Door deze database kan de zorg beter worden afgestemd en kan de patiënt beter worden geïnformeerd. Robert Boersma, directeur/bestuurder van Zorgbelang Zuid-Holland, ligt in Zorgvisie toe: ‘De meerwaarde zit er in dat een huisarts of apotheker in een grote database kan kijken naar patiënten in dezelfde situatie als degene die voor hem zit. […] We zoeken nog naar de beste vorm om patiënten te informeren. Dat kan zo’n dashboard zijn, waar je vervolgens door kunt klikken voor meer informatie’

Gezonde Zorg, Gezonde Regio

Gezonde zorg, Gezonde regio zet zich er voor in dat inwoners in Zuid-Holland Noord kunnen blijven participeren in de samenleving. De initiatiefnemers willen dat deze inwoners de best passende ondersteuning en zorg krijgen wanneer zij die nodig hebben. Initiatiefnemers aan de proeftuin zijn Alrijne Zorggroep (specialistische zorg), Alphen op één Lijn! (eerstelijnszorg), Rijncoepel (eerstelijnszorg), SCAL medische diagnostiek, Zorgbelang Zuid-Holland (vertegenwoordiger patiënten) en Zorg en Zekerheid (zorgverzekeraar).

Meer informatie over Gezonde Zorg, Gezonde regio: www.gzgr.nl

topafbeelding