Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ambulancedienst leert van patiëntervaringen

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en Zorgbelang Zuid-Holland gaan opnieuw samenwerken om te leren van patiëntervaringen. In navolging van het patiëntenpanel dat georganiseerd is in 2015 zal ook nu een patiëntenpanel georganiseerd worden door Zorgbelang en de Ambulancedienst. Daarnaast zullen interviews gehouden worden met mensen van niet-westerse komaf, om ook hun ervaringen in kaart te brengen.

De Ambulancedienst scoort hoog op de CQ index (cliënttevredenheid), maar er is met de vragenlijst voor de CQ index geen mogelijkheid om dieper in te gaan op de ervaringen en wensen van patiënten aldus de Ambulancedienst. Graag haalt de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid door het organiseren van een cliëntenpanel ervaringen op van patiënten.

Tijdens dit patiëntenpanel gaat een groep patiënten die gebruik hebben gemaakt van de ambulancezorg in gesprek onder leiding van een gespreksleider van Zorgbelang Zuid-Holland. Zowel patiënten die gebruik hebben gemaakt van besteld vervoer (bijvoorbeeld gepland ambulancevervoer van het ene naar het andere ziekenhuis) als spoedvervoer zullen worden uitgenodigd. De ervaren zorg wordt geëvalueerd en de ervaringen worden gebruikt om de diensten van de ambulancezorg waar mogelijk te verbeteren.

Daarnaast wil de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid ervaringen horen van mensen van niet-westerse komaf. Een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland zal daarom interviews houden met mensen van niet-westerse komaf, met verschillende achtergronden. Er zal gesproken worden over hun ervaringen en of er specifieke wensen zijn wat betreft bijvoorbeeld houding, informatie en communicatie vanuit hun culturele en/of religieuze achtergrond. De informatie uit deze interviews zal worden geanalyseerd en gerapporteerd door de projectleiders van Zorgbelang Zuid-Holland.

Met de ervaringen die worden opgehaald door middel van deze beide projecten zal de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid de diensten waar mogelijk verbeteren.

Loes ter Horst en Marjan van Maanen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel dan kunt u contact opnemen met Marjan van Maanen, projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland via mvanmaanen@zorgbelang-zuidholland.nl / (06) 29 04 85 72

topafbeelding