Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

KansPlus zoekt nieuwe bestuursleden

Bent u in voor een boeiende en uitdagende plek in het bestuur van KansPlus?

Wilt u

  • invloed uitoefenen op het beleid van de regering en het parlement over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • lokale ledengroepen ondersteunen bij hun belangenbehartiging bij de gemeenten?
  • zorg dragen voor individuele ondersteuning aan leden van KansPlus en hun familie en verwanten?

KansPlus zoekt leden voor het Landelijk Bestuur om verder vorm te geven aan een dynamische netwerkorganisatie. KansPlus stelt de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking centraal. Zij moeten regie kunnen voeren over de manier van leven die zij als prettig ervaren en ook zelf kunnen bepalen wat de kwaliteit is. KansPlus wil dat waar maken en heeft een goede naam bij andere partijen.

De leden van het Landelijk Bestuur steken zelf de handen uit de mouwen. Zij worden ondersteund door een professioneel bureau met een directeur.Dat vraagt dus om enige kennis van de zorg en ook bestuurlijk inzicht en handigheid. Bovendien vraagt het om beschikbaarheid om je in te zetten, de visie uit te dragen bij anderen en om op bijeenkomsten een inbreng te hebben. Maar je krijgt er veel voor terug van de leden en uit het veld.

Het Landelijk Bestuur kent nu vijf leden. We streven naar totaal 7 leden, dus er is ruimte voor veel vers bloed.

Meef informatie is hier te vinden (PDF).

topafbeelding