Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Hoe mantelzorgers in Den Haag hun stem willen laten horen

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk om mantelzorgers te betrekken bij de mantelzorgondersteuning en het beleid dat de gemeente biedt. In opdracht van de gemeente organiseerde Zorgbelang Zuid-Holland vier gesprekken met mantelzorgers uit Den Haag over de manier waarop ze mee willen praten en denken met de gemeente.

Uit de gesprekken komt naar voren dat mantelzorgers het belangrijk vinden om hun ervaringen te delen, zodat de gemeente hiervan kan leren. Dankzij de gesprekken heeft de gemeente inzicht gekregen in de manier waarop mantelzorgers hun stem willen en kunnen laten horen.

De gesprekken diende tevens om signalen op te halen. Zo is duidelijk geworden dat mantelzorgers het regelen van de zorg voor hun ouder, partner of kind als erg belastend ervaren.Samen met mantelzorgers die actief betrokken willen worden is er eind oktober een werkgroep gestart met ondersteuning vanuit Zorgbelang Zuid-Holland om hun betrokkenheid verder vorm te geven.

Op welke manier zou u uw stem willen laten horen?

Veel mantelzorgers geven aan dat ze te zwaar belast zijn als mantelzorger om zich actief bezig te houden met het meedenken en praten over de mantelzorgondersteuning in Den Haag. Wel vinden ze het belangrijk om hun mening te geven. Dat zou dan kunnen door af en toe per e-mail een aantal vragen te beantwoorden.

Andere mantelzorger hebben meer behoefte aan persoonlijk contact. Maar niet te vaak. Ze zien het wel zitten om één à twee keer per jaar naar een bijeenkomst te gaan. Ze willen komen om hun ervaringen te delen en ze willen er ook informatie halen om ervan te leren.. Dan moet er ook iets voor hen te halen zijn door er iets van te kunnen leren.

Een andere groep wil zich actief inzetten om signalen bij mantelzorgers op te halen. Samen met de deelnemers die actief betrokken willen zijn gaat Zorgbelang verder invulling geven aan een combinatie van deze drie manieren om de stem van mantelzorgers door te laten klinken in het gemeentelijk beleid. Daarbij aansluitend op de formele advisering van de Wmo-cliëntenraad van de gemeente Den Haag.

Regeldruk te hoog voor mantelzorgers

Uit alle gesprekken kwam heel duidelijk de behoefte naar voren om minder tijd te hoeven besteden aan het regelen van de zorg. Het regelwerk om de juiste ondersteuning of zorg voor de naaste te vinden wordt als een te grote belasting ervaren voor de mantelzorger zelf.

Het is een drempel om ook zorg of ondersteuning voor de mantelzorgers zelf te regelen. De behoefte aan ondersteuning bestaat uit het ontzorgen door minder regelwerk, het niet steeds opnieuw moeten aanvragen van elke afzonderlijke voorziening en iemand die hen bij de hand neemt om de mantelzorger wegwijs te maken en het regelwerk uit handen te nemen.

Prettig om je verhaal te kunnen doen

De gesprekken werden geleid door een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland. Als toehoorder was tevens een beleidsmedewerker mantelzorg van de gemeente Den Haag aanwezig. De deelnemers vonden het een prettig gesprek waarin er ruimte en tijd was om hun verhaal te doen. Ook werd het gewaardeerd dat er een beleidsmedewerker van de gemeente aan tafel zat om te luisteren, reageren en hun vragen te beantwoorden. Zo werd direct gehoord wat er leeft en speelt onder mantelzorgers in Den Haag.

Zorgbelang Zuid-Holland organiseert regelmatig focusgesprekken bij gemeenten en adviseert hen bij het samen met de doelgroep invulling geven aan goed functionerende cliëntenparticipatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

topafbeelding