Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Het sprekende medicijnetiket

Zorgbelang Zuid-Holland doet mee aan het project 'Vanzelfsprekend'. De kern van het landelijke project Vanzelfsprekend is dat laaggeletterde mensen zelf een oplossing bedenken voor een door hen zelf ervaren probleem. In Rotterdam hebben Leyla Koseoglu en Tineke van Werven, projectleiders bij Zorgbelang Zuid-Holland, samengewerkt met een groep van 24 vrouwen om een oplossing te vinden voor onduidelijke medicijnetiketten.

Specifieke problemen voor het medicijnetiket.

De vrouwen zaten met veel vragen over het juist innemen van hun medicijnen. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Wat betekent drie keer per dag innemen precies?
  • Als ik een medicijn tijdens het eten in moet nemen, wat wordt er dan precies bedoeld? Neem ik dan eerst de tablet en dan een hapje eten of eerst een hapje eten en dan een tablet en dan weer een hapje eten?
  • En als de capsule met daarin het medicijn van dierlijk eiwit is, kan ik dan de capsule kapot maken en alleen de inhoud innemen?

De vrouwen zijn onzeker over de juiste manier om hun medicijnen veilig in te nemen. Omdat zij moeite hebben met lezen en met schrijven is het extra lastig om alle informatie te kunnen onthouden. Aantekeningen maken gaat immers niet, dus je mist geheugensteuntjes. De vrouwen vertelden dat zij meer concrete en vooral ook visuele informatie nodig hebben om het etiket beter te kunnen begrijpen en het medicijn op een juiste en dus ook veilige manier te kunnen gebruiken.

Leyla en Tineke hebben de vrouwen gevraagd om een medicijnetiket te maken dat voor hen wel duidelijk is. Als voorbeeld nemen zij een antibiotica etiket. In groepjes maken zij een collage.Dan blijkt dat het helpt als iedere geschreven zin op het medicijn etiket ook verduidelijkt wordt met een plaatje. Ook zou het helpen als aangegeven is voor welke ziekte/aandoening het medicijn bedoeld is. Bijvoorbeeld als het medicijn voor het hart is, zou het fijn zijn als er een plaatje met een hartje wordt toegevoegd.

Verder kunnen kleuren duidelijk maken wat de meest belangrijke informatie is (rood) en wanneer bijvoorbeeld het gebruik van het medicijn veilig is (groen). Zeer belangrijk is mondelinge uitleg door de apotheker of de apothekersassistente, afgestemd op de persoonlijke situatie van de vrouw Bijvoorbeeld niet alleen hoe vaak het medicijn ingenomen moet worden, maar ook om de hoeveel uur.

Nadat de vrouwen de collages gemaakt hebben presenteren zij hun idee aan de gehele groep. Op deze foto’s gaat het nog om een ruwe schets. In een kleine groep hebben de vrouwen vervolgens een concreet voorbeeld medicijnetiket gemaakt.

Stemmen voor de beste oplossing

In heel Nederland doen ruim 10 organisaties mee aan het project “Vanzelfsprekend” om samen met laaggeletterde mensen te werken aan een eigen oplossing voor een probleem. In december worden alle oplossingen op de website van Tel Mee met Taal gepresenteerd en kun je stemmen op je meest favoriete oplossing.

Dan presenteren wij ook het definitieve medicijnetiket, zoals het door de vrouwen zelf is gemaakt.

We houden u op de hoogte!

topafbeelding