Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Goed besteed: Dagbesteding voor ouderen

Zorgbelang Zuid-Holland participeert in het onderzoek ‘Goed besteed’  van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Binnen dit onderzoek wordt onderzocht wat de bijdrage is van dagbesteding aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers en hoe deze opbrengsten zich verhouden tot de maatschappelijke investeringen in dagbestedingsprogramma’s. Ook wordt onderzocht wat het persoonlijke perspectief is van ouderen, mantelzorgers, beleidsmakers en zorgmanagers op de bijdrage van dagbesteding en op de resultaten van het onderzoek.

Voor het kwantitatieve onderdeel van dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de data die zijn verzameld in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Persoonlijk perspectief

Zorgbelang draagt bij aan het deel van het onderzoek over het persoonlijke perspectief van ouderen, mantelzorgers, beleidsmakers en zorgmanagers op de bijdrage van dagbesteding, en op de resultaten van het onderzoek. Daarnaast denkt Zorgbelang mee met de onderzoeksvragen en de interpretatie van de analyses.

Focusgroepen met cliënten en mantelzorgers

Zorgbelang Zuid-Holland organiseert in september en oktober 6 focusgroepen met cliënten van de dagbesteding en/of hun mantelzorgers. Marjan van Maanen is hierbij de gespreksleider. Tijdens deze focusgroepen wordt besproken wat de effecten zijn van dagbesteding. Ook wordt hen gevraagd naar de veranderingen in de afgelopen jaren en naar wat dagbesteding voor hen betekent.

Interviews met beleidsmakers en managers

Daarnaast organiseert Zorgbelang interviews met beleidsmaker en zorgmanagers om ook hun perspectief op deze onderwerpen in kaart te brengen. We zoeken nog enkele beleidsmakers of zorgmanagers die geïnterviewd willen worden. Mocht u willen mee werken aan een interview dan kunt u contact opnemen met Marjan van Maanen, projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland via mvanmaanen@zorgbelang-zuidholland.nl.

topafbeelding