Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Doe het anders bij de inzet van cliëntervaring

Eind juni heeft Zorgbelang Zuid-Holland een inspiratiediner georganiseerd om dichter bij een aangename patiënt beleving te komen. Samen met wethouders, zorgbestuurders, zorgverzekeraars en zorggebruikers werd tijdens een goed diner in een van de zalen bij GGZ Delfland gesproken over cliëntenparticipatie nieuwe stijl en de rol van cliëntervaring: hoe kan ervaringskennis optimaal benut worden om de zorg te verbeteren.

Participatie: een uitdaging

Prof. T.A. (Tineke) Abma, Hoogleraar Participatie & Diversiteit en hoofd van de afdeling Medical Humanities bij het VU Medisch centrum en lid van de raad van toezicht van het Reumafonds en Cordaan, heeft iedereen uitgedaagd om na te gaan hoe dicht men nog staat bij het ideaal waaruit participatie is ontstaan. Al te vaak is het verworden tot een norm, een verplichting en wordt het verengd tot zelfredzaamheid wat leidt tot de houding “doe het maar allemaal zelf”.

Cliëntervaring als uitgangspunt

De essentie, valkuilen en kansen van cliëntenparticipatie stonden deze avond centraal. Aan de hand van stellingen zijn waardevolle discussies ontstaan, bijvoorbeeld over het belang van gezamenlijke besluitvorming op basis van de specifieke situatie van de cliënt of de specifieke situatie als uitgangspunt voor beleid. Wisselende tafelgenoten brachten steeds weer nieuwe inzichten. De waarde van individuele ervaring werd unaniem gedeeld. Daarbij was ook voor de meeste aanwezigen duidelijk dat niet elke vorm van inbreng effectief is. Het zoeken naar de juiste mensen om de juiste ervaring in beeld te krijgen vergt veel tijd en energie.

Ondersteuning bij inzet ervaringskennis

Zoekt u iemand om samen met u na te denken over de volgende stap om vanuit kennis en ervaring van gebruikers de zorg en hulp te verbeteren? Passende zorg en hulp waarmee mensen deel kunnen uitmaken van de samenleving? Neem dan contact op met Zorgbelang Zuid-Holland via (088) 929 40 00 of info@zorgbelang-zuidholland.nl,  of maak een afspraak met een van onze projectleiders

topafbeelding