Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

‘De beste zorg voor Suzanne’

Zorgbelang Zuid Holland monitort de uitkomsten van de decentralisatie voor zorgvragers en hun mantelzorgers. Dit doen wij op verschillende manieren. Door middel van digitale en persoonlijke raadpleging van de achterban. Middels ons meldpunt zorg, maar ook door de verschillende indrukken die we tijdens ons werk opdoen te verzamelen en te bundelen. Wij doen daarvan verslag middels persoonlijke interviews met de adviseurs van Zorgbelang Zuid Holland. Wij spreken in het kader daarvan met Robert Boersma, directeur van Zorgbelang Zuid Holland. Robert is voorzitter van de Kerngroep Transformatie Midden Holland. Wij bevragen hem over zijn ervaringen in deze rol.

De beste zorg voor Suzanne

‘We zouden ons steeds weer de vraag moeten stellen hoe we de beste zorg voor Suzanne regelen. Hoe kunnen we het gezin van vader Achmed, moeder Aisha en hun drie kinderen het beste helpen? Het mooiste is om dat ook samen met hen te bedenken. En met de mensen die hen nabij zijn. Hulpverleners moeten dit natuurlijk dagelijks doen. Maar niet alleen zij, ook beleidsmakers, bestuurders en inkopers zouden zich deze vragen dagelijks moeten stellen. Je krijgt dan een ander perspectief. Dat helpt om te ontwikkelen en te transformeren. Als Zorgbelang Zuid Holland spelen wij een rol om dit perspectief steeds onder de aandacht te brengen en helpen wij om vanuit dit perspectief te ontwikkelen.’

Wat doet de kerngroep transformatie Midden Holland?

‘In de kerngroep bespreken wij de ontwikkelingen en discussiëren we over knelpunten. De vorige bijeenkomst hebben wij de uitkomsten van de AVI monitor besproken. We bespreken wat deze uitkomsten voor onze regio betekenen. Herkennen wij deze signalen en wat doen we er mee? Bij ons kwam op tafel dat de toegang tot en aansluitingen van de ene op de andere dienst beter kan. Het doel is om de zorg dichter bij mensen te brengen. Daar liggen nog wel de nodige uitdagingen. Het gevaar is dat de sociale wijkteams, die toch een schakel in de vernieuwing beogen te zijn, vooral bezig zijn met het (her)indiceren. We hebben de behoefte om het leren van de sociale teams te versnellen. De kunst is om het informatie- en besturingssysteem daarop in te richten.’ De leden van de kerngroep nemen de signalen en ideeën mee naar hun eigen organisaties. De wethouders koppelen de bespreking ook weer terug in hun eigen wethouders overleggen.

Zijn we in Midden Holland goed op weg?

‘Ik maak me ook wel zorgen. Gaat het ons lukken daadwerkelijk de vernieuwing tot stand te brengen? Ik realiseer me dat 2015 een overgangsjaar is. Het idee was om dan in 2016 te starten met vernieuwen. Maar ik ben bang dat ook 2016 weer een overgangsjaar gaat worden. De inkooptrajecten zetten veel druk op het systeem en de samenwerking. Veel van wat we met vernieuwing willen bereiken valt weg in systeem- en inkoopdiscussies. Een innovatie bijeenkomst beginnen met de mededeling dat het 25% goedkoper moet geeft niet de beste impuls aan waar we naar toe moeten. En het gaat wel ergens over. Als we het niet goed doen heeft dat effect op de gezondheid en de participatie van mensen. Ik wil daar wel voor waarschuwen en tegelijkertijd ook positief onze boodschap herhalen: laten we vooral blijven nadenken over en werken aan hoe we de hulp en zorg voor echte mensen beter kunnen maken. Dat vraagt om co-creatie, samen optrekken, aan een ambitie werken en veel met elkaar leren en verbeteren.’

Bijdrage leveren

‘Zorgbelang Zuid Holland levert graag een positieve bijdrage aan het realiseren van de gewenste transformatie. Daar staan wij achter. Hoe krijgen wij de beste zorg voor Suzanne? Wij starten in oktober met een digitale monitor. Daarin combineren wij het perspectief van zorgvragers, mantelzorgers en professionals. Om zo een beeld te krijgen van de uitkomsten van de decentralisatie. Welk effect heeft dit op de zelfredzaamheid, eigen regie, participatie en draagkracht van de mantelzorger? Hoe meer mensen aan dit onderzoek mee doen, hoe beter het beeld wordt. Daarmee helpen wij gemeenten en partijen om te verbeteren. Door het onderzoek jaarlijks te herhalen krijgen wij ook trendmatig inzicht. De transformatie staat immers in de kinderschoenen. Er valt nog een wereld te winnen.’

topafbeelding