Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Cliëntenparticipatie die er toe doet

Bij het geven van een training ‘Opstellen van een advies’ werd mij de vraag gesteld of een Adviesraad Sociaal Domein verplicht is. Ik had te doen met de vrijwilliger die soms de indruk heeft voor ambtenaren een verplicht nummer af te draaien. Dat is jammer, want als adviesraad kun je zeker van meerwaarde zijn voor een gemeente.

Trainen van vaardigheden

Dat hangt vaak samen met een constructieve wijze van advies uitbrengen. Daar bied ik samen met collega’s ondersteuning bij. Gelukkig bood de training weer voldoende aanknopingspunten om de gemeente op een zodanige manier te adviseren dat je er als adviesraad daadwerkelijk toe doet. Met een concrete adviesaanvraag gingen ze tijdens de training aan de slag. De leden ontdekten hoe nuttig het was om vooraf zonder een ambtenaar even een kort vooroverleg te hebben om met elkaar van gedachten te wisselen. Dat maakt het ook zo leuk om voor adviesraden te werken.

De stem van de Mantelzorger

Maar een adviesraad is niet de enige manier van cliëntenparticipatie. In Den Haag bieden Eva van Velzen en ik samen ondersteuning aan een Platform Mantelzorgers. Het platform gaat actief aan de slag om signalen van andere mantelzorgers uit de stad op te halen. Deze signalen worden gebruikt voor het geven van een advies door de Cliëntenraad Sociaal Domein. Samen met zes enthousiaste mantelzorgers krijgt het Platform vorm en geven zij mantelzorgers in Den Haag een stem. De inbreng vanuit de mantelzorgers werd gemist in Den Haag en krijgt nu met onze ondersteuning weer vorm. Het samen van onderaf met ervaringsdeskundigen opbouwen van cliëntenparticipatie is een mooie manier om betrokken inwoners op hun eigen manier een stem te geven.

Samenwerking in de regio

Regionale ontwikkelingen groeien adviesraden vaak boven het hoofd. Op de Zuid-Hollandse Eilanden hebben de adviesraden de handen in één geslagen en hun besturen gevraagd om een regionale adviesraad. Ze hebben mij gevraagd voor de organisatie van het regionaal overleg. Daarin worden nu belangrijke onderwerpen besproken zoals Beschermd Wonen, de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. De adviesraden vanuit tien gemeenten worden nu in één keer geïnformeerd over het regionaal beleid, waarop de adviesraden input kunnen leveren voor het bestuurlijk overleg. Voor de adviesraden geeft dit inzicht in de hulpverlening aan kwetsbare inwoners en het belang van lokaal preventief beleid.

Neem voor cliëntenparticipatie die er toe doet contact op met:

Ingrid Lips, projectleider Zorgbelang Zuid-Holland, ilips@zorgbelang-zuidholland.nl of 06 – 290 48215

 

topafbeelding