Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Bevolkingsonderzoek Zuid-West en Zorgbelang Zuid-Holland organiseren spiegelgesprekken

Bevolkingsonderzoek Zuid-West is onder andere verantwoordelijk voor de screening van vrouwen op borstkanker. Er is bij de organisatie behoefte om de ervaringen van vrouwen die gescreend worden te horen om zo feedback te krijgen op de ervaren zorgverlening. Zorgbelang Zuid-Holland gaat in samenwerking met Bevolkingsonderzoek Zuid-West drie spiegelgesprekken organiseren, in drie verschillende regio’s. Het eerste spiegelgesprek zal in Rotterdam plaats vinden. Vrouwen die in de maanden voor het spiegelgesprek gescreend zijn, ontvangen een uitnodiging voor het spiegelgesprek.

Een spiegelgesprek is een groepsgesprek waarbij cliënten in gesprek gaan over hun ervaringen met, in dit geval, screening op borstkanker. Zorgverleners zijn daarbij in de eerste ronde alleen toehoorder (buitenkring). In de tweede ronde gaan cliënten en zorgverleners met elkaar in gesprek over wat in de eerste ronde naar voren is gekomen. Het doel van een spiegelgesprek is zorgverleners feedback en informatie over de verleende en ervaren zorgverlening te geven. Dit kan resulteren in een overzicht van positieve punten en aanbevelingen voor verbeteracties, geformuleerd vanuit het perspectief van cliënten. Door de aanwezigheid van professionals bij het gesprek kan er eveneens sprake zijn van een gedragsverandering van de professional en bestaat de mogelijkheid om directe verbetering in de zorg aan te brengen.

Het spiegelgesprek wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider van Zorgbelang Zuid-Holland.

Clara Hibma en Marjan van Maanen, projectleiders van Zorgbelang Zuid-Holland.

topafbeelding