Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Academische werkplaats ‘Samen’

Zorgbelang Zuid-Holland  participeert sinds 2015 in de Academische werkplaats ‘'Samen voor de Jeugd''. 'SAMEN' wil een bijdrage leveren aan de transformatie(doelen) rond de zorg voor jeugd van de regio's Haaglanden, Hollands Midden en Zuid Holland-West. 'SAMEN'“is een regio dekkend netwerk waarin diverse partijen in de jeugdhulp worden samengebracht.

Door af te stemmen, te delen en te bundelen stimuleren we partnerschap. Zo versterken we het leren van elkaar. Door gezamenlijk onderzoeken verbeteren we de praktijk en de opgedane kennis en ervaringen zullen voor het onderwijs worden benut.  Op deze wijze zetten we ons in om de zorg voor kinderen en hun gezinnen te verbeteren. Zorgbelang Zuid-Holland stimuleert binnen de projecten van de Academische werkplaats het cliëntenperspectief en inzet van ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie over ‘Samen’ is te vinden in deze folder.

Wilt u meer weten over de Academische Werkplaats Samen en de werkzaamheden die Zorgbelang daar samen met haar netwerkpartners uitvoert? Neem dan contact op met Arjan de Weger, Projectleider bij Zorgbelang Zuid-Holland. Telefoon: (06) 41 77 92 75 of E-mail: adeweger@zorgbelang-zuidholland.nl

topafbeelding