Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Folders

Cliëntondersteuning - Coach aan de keukentafel Download PDF

Cliëntondersteuning - Coach aan de keukentafel

Hoe bereidt u als gemeente burgers voor op het keukentafelgesprek? Ook van burgers wordt een cultuuromslag gevraagd. Vaak is voor hen onduidelijk hoe dit gesprek gevoerd wordt. Wat wordt er van hen verwacht, wat kunnen ze van de gemeente verwachten of hoe kunnen ze zich goed voorbereiden op dit gesprek. Deskundige en getrainde vrijwilligers kunnen burgers helpen bij de voorbereiding op het gesprek en zijn zo nodig aanwezig tijdens het gesprek.

Download PDF
Cliëntondersteuning - Meldpunt zorg Download PDF

Cliëntondersteuning - Meldpunt zorg

Als gevolg van de decentralisaties verandert er veel voor de burgers in uw gemeente. Hoe pakken deze veranderingen voor hen uit? Als gemeente gaat u dit te monitoren en zo nodig uw beleid aan te passen. Het Meldpunt Zorg kan hierbij een goed middel zijn. Bij het Meldpunt Zorg kunnen burgers hun ervaringen met de Wmo en de Jeugdhulp melden. Dit meldpunt is onafhankelijk en kosteloos voor de burger. Het Meldpunt Zorg is ondergebracht bij Zorgbelang Zuid-Holland en is bereikbaar via website, e-mail en telefoon. De binnengekomen signalen worden geregistreerd en geanalyseerd.

Download PDF
topafbeelding