Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Netwerkbijeenkomst (passend) onderwijs

Tijdens de netwerkbijeenkomst (passend) onderwijs op 14 december 2017 worden  Adviesraden Wmo / Sociaal Domein in verbinding gebracht met ouder- en jongerengroepen, die ervaringskennis hebben met de uitvoering van de regelgeving in het (passend) onderwijs.

Leden van de Adviesraad krijgen te maken met adviesaanvragen van de gemeente. Er wordt gevraagd mee te denken over welke vormen van ondersteuning nodig zijn, zodat leerlingen met een beperking of chronische ziekte naar school kunnen. Te denken valt aan jeugdhulp, leerlingenvervoer, dyslexie ondersteuning. Dan is het handig wanneer u zich kunt laten informeren door ervaringsdeskundigen.

Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte hebben zich vaak in groepen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van ondersteuning. Deze informatie is heel waardevol, omdat u daar gebruik van kunt maken.

Kom ook en maak kennis met elkaar!

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 14 december 2017
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u.)
  • Locatie: Driestar College, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda
  • Kosten: Toegang is gratis

Organisatie

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Ieder(in), Landelijk Platform GGZ en Patiëntenfederatie Nederland, in samenwerking met de adviseur van het prggramma Aandacht voor Iedereen / Zorgbelang Zuid-Holland.

Aanmelden

U kunt zich tot 7 december inschrijven voor deze bijeenkomst via het inschrijfformulier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gepke Boezaard van Ieder(in) via g.boezaard@iederin.nl / (06) 46 13 23 51 Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Zuid-Holland / AvI via mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl /  (06) 38 54 59 12.

Terug naar agenda
topafbeelding