Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Mantelzorgers en de rol van sociale wijkteams

Hoe kunnen sociale wijkteams bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers?

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor meer delen van de zorg en ondersteuning voor burgers in een kwetsbare positie. Veel gemeenten hebben inmiddels sociale wijkteams opgericht die signaleren, beoordelen, doorverwijzen en/of ingrijpen bij  zorg- en hulpvragen in de wijk. Zo streven gemeenten naar een integrale analyse en aanpak dicht bij de mensen thuis.

Het beleid is er op gericht om mensen langer thuis te laten wonen, en gemeenten kijken meer naar wat burgers zelf kunnen doen, eventueel met ondersteuning van hun netwerk, waaronder mantelzorgers. Hoe kunnen sociale wijkteams bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers?

Staatssecretaris van Rijn (VWS) heeft aangegeven hoe gemeenten mantelzorgers en vrijwilligers hierin kan ondersteunen. Mezzo heeft het Mezzo Model Informele Zorg ontwikkeld wat hierop aansluit. Jeanet Moerings van Mezzo zal hier op ingaan.

De organisatie van sociale wijkteams kan per gemeente verschillen, ook in uw regio. Hierover vertelt een adviseur van Aandacht voor Iedereen.

Vervolgens komt een ambtenaar uit een regiogemeente aan het woord die zich bezighoudt met sociale wijkteams. Deze wordt geïnterviewd door Ingrid Zwartjes van Zorgbelang Zuid-Holland.

Na de pauze wordt in groepjes uiteen gegaan om antwoorden te vinden op twee vragen:

 • Hoe kunnen sociale wijkteams bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers?
 • Wat kunnen burgers bijdragen, opdat sociale wijkteams hun rol beter kunnen vervullen?

De resultaten van deze bijeenkomsten  worden gebruikt voor een bijeenkomst op 2 juni 2015. Deze wordt georganiseerd door Tympaan Instituut, Mezzo en Zorgbelang Zuid-Holland en is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn, gemeenteambtenaren, Wmo-adviesraadsleden en belangenbehartigers.

Programma

 • 09:30 uur - Ontvangst met koffie en thee
 • 10:00 uur - Welkom door Ingrid Zwartjes (Zorgbelang Zuid-Holland) en Jeanet Moerings (Mezzo)
 • Presentatie over het Mezzo Model Informele zorg - door Jeanet Moerings (Mezzo)
 • Presentatie over diversiteit onder sociale wijkteams door een adviseur van Aandacht voor Iedereen.
 • Interview met een ambtenaar van een regiogemeente door Ingrid Zwartjes (Zorgbelang Zuid-Holland)
 • Pauze
 • De rol van sociale wijkteams: Hoe kunnen sociale wijkteams bijdragen aan de ondersteuning van mantelzorgers? En wat kunnen burgers bijdragen, opdat sociale wijkteams hun rol beter kunnen vervullen?
 • Terugkoppeling - door Jeanet Moerings (Mezzo)
 • Lunch
 • 13:30 uur - einde

Voor wie?

Mantelzorgers, belangenbehartigers van mantelzorgers, Wmo-adviesraadsleden, belangenbehartigers van mensen met beperking of ziekte, leden van cliëntenraden, en vrijwilligers in zorg, welzijn en wijkteams.

Inschrijven

U kunt u inschrijven voor de bijeenkomst naar keuze via het blok 'direct inschrijven' in de rechterkolom.

Organisatie en contact

Zorgbelang Zuid-Holland in samenwerking met Mezzo en Aandacht voor Iedereen (AVI).

Download

De uitnodiging en het programma kunt u hier downloaden.

Afbeelding